De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen. Hierdoor wordt dat ene speciale huis toch mogelijk. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis (inclusief bijkomende kosten tot maximaal de Loan te Value) en de (eerste) hypotheek bij de bank. Voor wie is de lening Je bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland. Je bent nog niet eerder in bezit geweest van een koopwoning. Deze regeling is uitsluitend van toepassing op in Nederland woonachtige verblijfsgerechtigde personen. Leeftijdsgrens: n.v.t. Inkomensgrens: n.v.t. Condities Voor bestaande bouw mag de koopsom inclusief eventuele verbeterkosten maximaal de actuele NHG norm bedragen. Voor nieuwbouw mag de koopsom inclusief eventuele meerwerkkosten maximaal de actuele NHG norm bedragen. Verbeterkosten: toegestaan bij SVn financiering. Meerwerk: toegestaan bij SVn financiering. De hoogte van de Starterslening wordt berekend over de koop(aanneem)som inclusief eventuele verbeterkosten/ meerwerk.  De Starterslening bedraagt maximaal 20% van de koop(aanneem)som plus eventuele verbeter-/meerwerkkosten en is maximaal € 35.000,-. Het totaal van de eerste hypotheek (van de bank) en de Starterslening samen mogen niet groter zijn dan het geldende maximum ten opzichte van de waarde van de woning (Loan to value). Voor 2022 geldt een maximum van 100%. De lening wordt niet verstrekt indien er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen die strijdig zijn met de Starterslening. De verkoper van de te verwerven woning dient een bijdrage te leveren in de kosten van de lening. Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren. De Starterslening bestaat uit twee delen. Een (hypothecaire) box 1 lening die u annuïtair aflost en een oplopende box 3 lening. De box 3 lening noemen we de Combinatielening. De box 1 lening wordt geborgd door de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). In het geval dat de borging van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) succesvol wordt aangesproken, volgt SVn hetzelfde beleid als WEW. Combinatielening Voor beide leningdelen heb j de eerste 3 jaar geen maandlasten. Voor de Starterslening geldt de 15-jaars rente van SVn. De looptijd van de lening bedraagt 30 jaar. De lening kan altijd boetevrij worden afgelost. Kosten Afsluitkosten: € 750,-. Deze kosten worden ingehouden op de hoofdsom van jouw Starterslening. Aktekosten en eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor jouw eigen rekening. De Starterslening wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). WEW rekent hiervoor 0,6% borgtochtprovisie over de hoofdsom van de Starterslening. Wij houden dit percentage in op jouw Starterslening en dragen de borgtochtprovisie af aan het Waarborgfonds Eigen Woningen. Als u na 3 jaar van mening bent dat u de maandtermijn niet kan betalen kan je een hertoets aanvragen. De hertoets kost € 155,-. Deze kosten kunnen jaarlijks wijzigen. Heb je nog vragen? Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, website: www.svn.nl Mogelijkheden starters: Naast de Starterslening zijn er nog andere mogelijkheden voor starters op de woningmarkt. Dit zijn onder andere Nationale Hypotheek Garantie en hulp van de ouders.
jouw wens…. maakt Ons advies
© Den Rooijen Hypotheken & Assurantiën    KvK Rotterdam  24401689     AFM vergunningnummer  12015940    KiFiD  300.010.7
Financieel advies 06-13202211
Den Rooijen Hypotheken & Assurantiën Oostdijk 15-D1 Hellevoetsluis 06-13202211 info@denrooijen.com
Stel jouw vraag via WhatsApp 06-13202211
 
Starter betaalt geen overdrachtbelasting! 18 tot en met 34 jaar. Tot een koopsom van € 400.000. Ook jonge doorstromers kunnen hier éénmalig gebruik van maken bij aankoop volgende bestaande woning.
Hypotheek berekenen? Inzicht in je maximale hypotheek Beeld krijgen van je mogelijkheden Bereken hier jouw hypotheek
De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen. Hierdoor wordt dat ene speciale huis toch mogelijk. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis (inclusief bijkomende kosten tot maximaal de Loan te Value) en de (eerste) hypotheek bij de bank. Voor wie is de lening Je bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland. Je bent nog niet eerder in bezit geweest van een koopwoning. Deze regeling is uitsluitend van toepassing op in Nederland woonachtige verblijfsgerechtigde personen. Leeftijdsgrens: n.v.t. Inkomensgrens: n.v.t. Condities Voor bestaande bouw mag de koopsom inclusief eventuele verbeterkosten maximaal de actuele NHG norm bedragen. Voor nieuwbouw mag de koopsom inclusief eventuele meerwerkkosten maximaal de actuele NHG norm bedragen. Verbeterkosten: toegestaan bij SVn financiering. Meerwerk: toegestaan bij SVn financiering. De hoogte van de Starterslening wordt berekend over de koop(aanneem)som inclusief eventuele verbeterkosten/ meerwerk.  De Starterslening bedraagt maximaal 20% van de koop(aanneem)som plus eventuele verbeter-/meerwerkkosten en is maximaal € 35.000,-. Het totaal van de eerste hypotheek (van de bank) en de Starterslening samen mogen niet groter zijn dan het geldende maximum ten opzichte van de waarde van de woning (Loan to value). Voor 2022 geldt een maximum van 100%. De lening wordt niet verstrekt indien er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen die strijdig zijn met de Starterslening. De verkoper van de te verwerven woning dient een bijdrage te leveren in de kosten van de lening. Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren. De Starterslening bestaat uit twee delen. Een (hypothecaire) box 1 lening die je annuïtair aflost en een oplopende box 3 lening. De box 3 lening noemen we de Combinatielening. De box 1 lening wordt geborgd door de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). In het geval dat de borging van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) succesvol wordt aangesproken, volgt SVn hetzelfde beleid als WEW. Combinatielening Voor beide leningdelen heb je de eerste 3 jaar geen maandlasten. Voor de Starterslening geldt de 15-jaars rente van SVn. De looptijd van de lening bedraagt 30 jaar. De lening kan altijd boetevrij worden afgelost. Kosten Afsluitkosten: € 750,-. Deze kosten worden ingehouden op de hoofdsom van jouw Starterslening. Aktekosten en eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor jouw eigen rekening. De Starterslening wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). WEW rekent hiervoor 0,6% borgtochtprovisie over de hoofdsom van de Starterslening. Wij houden dit percentage in op jouw Starterslening en dragen de borgtochtprovisie af aan het Waarborgfonds Eigen Woningen. Als je na 3 jaar van mening bent dat je de maandtermijn niet kan betalen kan je een hertoets aanvragen. De hertoets kost € 155,-. Deze kosten kunnen jaarlijks wijzigen. Heb je nog vragen? Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, website: www.svn.nl Mogelijkheden starters: Naast de Starterslening zijn er nog andere mogelijkheden voor starters op de woningmarkt. Dit zijn onder andere Nationale Hypotheek Garantie en hulp van de ouders.
jouw wens…. maakt Ons advies
06-13202211
Den Rooijen Hypotheken & Assurantiën Oostdijk 15-D1 3223 CA Hellevoetsluis 06-13202211 info@denrooijen.com NL95 INGB 0002 4962 54
Openingstijden: ma t/m do : 09:30 - 17:30 vrij : 09:30 - 17:00 za : 10:00 - 12:30 alle avonden : op afspraak
 
Hypotheek berekenen? Inzicht in je maximale hypotheek Beeld krijgen van je mogelijkheden Bereken hier jouw hypotheek
Starter betaalt geen overdrachtbelasting! 18 tot en met 34 jaar. Tot een koopsom van € 400.000. Ook jonge doorstromers kunnen hier éénmalig gebruik van maken bij aankoop volgende bestaande woning.