jouw wens…. maakt Ons advies
© Den Rooijen Hypotheken & Assurantiën    KvK Rotterdam  24401689     AFM vergunningnummer  12015940    KiFiD  300.010.7
Financieel advies 06-13202211
Den Rooijen Hypotheken & Assurantiën Oostdijk 15-D1 Hellevoetsluis 06-13202211 info@denrooijen.com
Stel jouw vraag via WhatsApp 06-13202211
Privacyverklaring Deze privacyverklaring van Den Rooijen Hypotheken & Assurantiën beschrijft het beleid met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van jouw persoonsgegevens (hierna: ‘privacyverklaring’). deze privacyverklaring is tevens van toepassing op (het gebruik van) onze website www.denrooijen.com en alle door ons aangeboden diensten en tools. Wij houden ons bezig met diensten op het gebied van bemiddeling en adviesering van hypotheken, pensioenen, verzekeringen en sparen.   Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. Vandaar dat het nakomen van de wettelijke bepalingen ter bescherming van jouw persoonsgegevens vanzelfsprekend is. Om er zeker van te zijn dat je volledig op de hoogte bent van de verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze website en alle door ons aangeboden diensten en tools, hebben wij met zorg deze privacyverklaring opgesteld. deze privacyverklaring kan je te allen tijde op onze website raadplegen. Persoonsgegevens Persoonsgegevens die wij van je ontvangen, gebruiken wij onder meer voor de volgende doeleinden: om je gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening; om met en voor je overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen (laten) voeren en na te kunnen (laten) komen; om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren; om je te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om je aanbiedingen te kunnen doen; om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen; om een financiële administratie te voeren, en; om je toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze website en alle door ons aangeboden diensten en tools. Daarbij verwerken wij onder meer de volgende persoonsgegevens: voorletters, voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP- adres, of overige contactgegevens. Vanuit ons vak als financieel adviseurs krijgen wij beroepsmatig bovendien vaak de beschikking over financiële gegevens, medische gegevens en in sommige gevallen zelfs over schadeverleden en strafbare feiten. Je mag van ons verwachten dat wij daar uiterst zorgvuldig mee omgaan. Met dat doel zorgen wij er onder andere voor, dat onze website beveiligd is, en dat bovendien de gegevensdragers binnen onze administratie niet zo gemakkelijk door derden geraadpleegd kunnen worden. Omdat wij als financieel adviseurs de belangen van onze klanten moeten kunnen behartigen bij de daarbij betrokken zakenpartners (waaronder banken, verzekeringmaatschappijen e.d.) kan het voorkomen, dat wij (delen van) jouw persoonsgegevens met hen moeten delen. Daarnaast kan het voorkomen, dat wij jouw gegevens moeten verstrekken aan derden indien wij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis gerechtigd zijn of worden verplicht, dan wel daartoe toestemming van je hebben gekregen. Nieuwsbrief Via een periodieke nieuwsbrief kunnen wij je informeren over actualiteiten, onze diensten en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je zich kan afmelden. Het ontvangersbestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Cookies Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op jouw PC, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Het gaat hier om zgn. functionele of analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om ons te helpen onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Waar wij je op onze website om jouw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat je zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende gegevens: de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox) het tijdstip en de duur van de bezoeken foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen. Op onze website maken wij geen gebruik van tracking cookies. Zij stellen websites in staat bij te houden welke pagina's je bezoekt. Daardoor kunnen zij je aanbiedingen doen waarvan zij verwachten dat die voor je interessant kunnen zijn.   Derden Onze website kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar één of meerdere websites van derden. Wij willen je er op wijzen, dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Bewaartermijn Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij deze gegevens verzamelen of verwerken. Beveiliging Wij hebben de nodige maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Onze directie en eventuele werknemers, die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, zijn gebonden aan een geheimhoudingsbeding. Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of jouw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Wij kunnen hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld. Wat zijn jouw rechten? Je bent onze klant. Dus je hebt recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van je mogen ontvangen. Maar daarnaast heb je uiteraard nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder graag even voor je samen: Je mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van je hebben. Dit overzicht verstrekken wij je kosteloos. Indien je meent, dat wij bepaalde gegevens over je onjuist in onze administratie hebben verwerkt, kan je om correctie vragen. Dit stellen wij zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen dien, indien de gegevens waarmee wij werken correct zijn. Indien je niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, kan je ons verzoeken die te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan jouw verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen verwijdering van jouw gegevens verzetten. Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van je ontvangen gegevens gebruiken. Mocht je op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld omdat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kan je ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard (indien mogelijk) voldoen. Indien je dat wenst, kan je ons vragen jouw gegevens over te dragen aan een derde. Bijvoorbeeld jouw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van jouw verzoek zullen wij dit zo spoedig mogelijk uitvoeren. Mocht je van mening zijn, dat de manier waarop wij jouw gegevens verwerken en/of gebruiken niet correct is, dan verzoeken wij je ons dit kenbaar te maken. Wij zullen dit dan zo spoedig mogelijk proberen te herstellen. En in het geval ook dat niet tot een acceptabele oplossing leidt kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verdere informatie en contact Indien je nog verdere vragen hebt met betrekking tot het thema gegevensbescherming, dan kan je contact met ons opnemen via info@denrooijen.com  Het is mogelijk dat in deze privacyverklaring wijzigingen worden aangebracht. Onderhavige privacyverklaring is gepubliceerd op onze website. Houdt je onze website dus goed in de gaten. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 29 mei 2018.
 
Privacyverklaring Deze privacyverklaring van Den Rooijen Hypotheken & Assurantiën beschrijft het beleid met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van jouw persoonsgegevens (hierna: ‘privacyverklaring’). deze privacyverklaring is tevens van toepassing op (het gebruik van) onze website www.denrooijen.com en alle door ons aangeboden diensten en tools. Wij houden ons bezig met diensten op het gebied van bemiddeling en adviesering van hypotheken, pensioenen, verzekeringen en sparen.   Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. Vandaar dat het nakomen van de wettelijke bepalingen ter bescherming van jouw persoonsgegevens vanzelfsprekend is. Om er zeker van te zijn dat je volledig op de hoogte bent van de verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze website en alle door ons aangeboden diensten en tools, hebben wij met zorg deze privacyverklaring opgesteld. deze privacyverklaring kan je te allen tijde op onze website raadplegen. Persoonsgegevens Persoonsgegevens die wij van je ontvangen, gebruiken wij onder meer voor de volgende doeleinden: Om je gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening; Om met en voor je overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen (laten) voeren en na te kunnen (laten) komen; Om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren; Om je te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om je aanbiedingen te kunnen doen; Om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen; Om een financiële administratie te voeren, en; Om je toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze website en alle door ons aangeboden diensten en tools. Daarbij verwerken wij onder meer de volgende persoonsgegevens: voorletters, voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, of overige contactgegevens. Vanuit ons vak als financieel adviseurs krijgen wij beroepsmatig bovendien vaak de beschikking over financiële gegevens, medische gegevens en in sommige gevallen zelfs over schadeverleden en strafbare feiten. Je mag van ons verwachten dat wij daar uiterst zorgvuldig mee omgaan. Met dat doel zorgen wij er onder andere voor, dat onze website beveiligd is, en dat bovendien de gegevensdragers binnen onze administratie niet zo gemakkelijk door derden geraadpleegd kunnen worden. Omdat wij als financieel adviseurs de belangen van onze klanten moeten kunnen behartigen bij de daarbij betrokken zakenpartners (waaronder banken, verzekeringmaatschappijen e.d.) kan het voorkomen, dat wij (delen van) jouw persoonsgegevens met hen moeten delen. Daarnaast kan het voorkomen, dat wij jouw gegevens moeten verstrekken aan derden indien wij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis gerechtigd zijn of worden verplicht, dan wel daartoe toestemming van je hebben gekregen. Nieuwsbrief Via een periodieke nieuwsbrief kunnen wij je informeren over actualiteiten, onze diensten en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jouw kan afmelden. Het ontvangersbestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Cookies Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op jouw PC, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Het gaat hier om zgn. functionele of analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om ons te helpen onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Waar wij je op onze website om jouw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat je zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende gegevens: de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox) het tijdstip en de duur van de bezoeken foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen. Op onze website maken wij geen gebruik van tracking cookies. Zij stellen websites in staat bij te houden welke pagina's je bezoekt. Daardoor kunnen zij je aanbiedingen doen waarvan zij verwachten dat die voor je interessant kunnen zijn.   Derden Onze website kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar één of meerdere websites van derden. Wij willen je er op wijzen, dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Bewaartermijn Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij deze gegevens verzamelen of verwerken. Beveiliging Wij hebben de nodige maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Onze directie en eventuele werknemers, die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, zijn gebonden aan een geheimhoudingsbeding. Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of jouw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Wij kunnen hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld. Wat zijn jouw rechten? Je bent onze klant. Dus je hebt recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van je mogen ontvangen. Maar daarnaast heb je uiteraard nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder graag even voor je samen: Je mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van je hebben. Dit overzicht verstrekken wij je kosteloos. Indien je meent, dat wij bepaalde gegevens over je onjuist in onze administratie hebben verwerkt, kan je om correctie vragen. Dit stellen wij zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen dien, indien de gegevens waarmee wij werken correct zijn. Indien je niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, kan je ons verzoeken die te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan jouw verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen verwijdering van jouw gegevens verzetten. Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van je ontvangen gegevens gebruiken. Mocht je op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld omdat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kan je ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard (indien mogelijk) voldoen. Indien je dat wenst, kan je ons vragen jouw gegevens over te dragen aan een derde. Bijvoorbeeld je accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van jouw verzoek zullen wij dit zo spoedig mogelijk uitvoeren. Mocht je van mening zijn, dat de manier waarop wij jouw gegevens verwerken en/of gebruiken niet correct is, dan verzoeken wij je ons dit kenbaar te maken. Wij zullen dit dan zo spoedig mogelijk proberen te herstellen. En in het geval ook dat niet tot een acceptabele oplossing leidt kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verdere informatie en contact Indien je nog verdere vragen hebt met betrekking tot het thema gegevensbescherming, dan kan je contact met ons opnemen via info@denrooijen.com  Het is mogelijk dat in deze privacyverklaring wijzigingen worden aangebracht. Onderhavige privacyverklaring is gepubliceerd op onze website. Houdt je onze website dus goed in de gaten. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 29 mei 2018.
jouw wens…. maakt Ons advies
06-13202211
Den Rooijen Hypotheken & Assurantiën Oostdijk 15-D1 3223 CA Hellevoetsluis 06-13202211 info@denrooijen.com NL95 INGB 0002 4962 54
Openingstijden: ma t/m do : 09:30 - 17:30 vrij : 09:30 - 17:00 za : 10:00 - 12:30 alle avonden : op afspraak
 