jouw wens…. maakt Ons advies
© Den Rooijen Hypotheken & Assurantiën    KvK Rotterdam  24401689     AFM vergunningnummer  12015940    KiFiD  300.010.7
Driekwart van de werkende bevolking heeft een pensioentekort. Men gaat er van uit dat een pensioen ter hoogte van 70% van het laatstgenoten loon, een redelijk pensioen is. Nu lijkt 70% niet zo erg veel, maar aangezien men na de pensioengerechtigde leeftijd minder inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen betaalt, is het nettoverschil met het laatstgenoten loon duidelijk minder. De genoemde 70 % zijn inclusief de AOW-uitkering. Maar driekwart heeft straks echter minder dan die 70 %! Waardoor wordt dit veroorzaakt? Een aantal oorzaken van het pensioentekort is: Je hebt kortere of langere tijd in het buitenland gewerkt. Je was werkzaam bij een of meerdere werkgevers welke geen of een slechte pensioenvoorziening voor hun werknemers hadden. Je hebt een of meerdere keren van werkgever gewisseld. Je bent zelfstandig en hebt geen of een onvoldoende pensioenvoorziening. Je wilt eerder stoppen met werken. Je hebt een auto van de zaak, je maakt veel betaalde overuren of krijgt veel onkostenvergoedingen. Echtscheiding.   Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid om samen met je na te gaan of je een pensioentekort hebt. Bekijk jouw pensioen op www.mijnpensioenoverzicht.nl   Je bent geboren na 1 januari 1950 en jouw (huwelijks)partner is jonger dan je? Dit betekent dat je als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, geen volledige AOW-uitkering krijgt. Dit noemt men het AOW-gat. Hoe groter het leeftijdsverschil, hoe groter het AOW-gat. In 2015 hebbben de eerste AOW-gerechtigden hiermee te maken gekregen. Wij kunnen je adviseren welke maatregelen je nu kan nemen om te voorkomen dat je straks geconfronteerd wordt met een onvolledige AOW-uitkering. En wat moet je doen als jouw lijfrente tot uitkering komt? Je hebt door het storten van een of meerdere koopsommen of door periodiek premies te betalen een lijfrentekapitaal opgebouwd. Deze koopsommen en premies hebt je natuurlijk in mindering gebracht op jouw belastbaar inkomen. Dit lijfrentekapitaal komt nu tot uitkering (Of zoals dat in vaktermen heet: de polis expireert). Er komen dan vragen zoals: Moet ik de uitkering meteen laten ingaan of kan ik nog enige tijd wachten? Moet ik de uitkering bij dezelfde verzekeraar nemen waar ik de polis heb afgesloten? Hoe zit het met de fiscale aspecten? Welke soort uitkeringen bestaat er? Meestal kan je enige tijd wachten met het laten ingaan van de uitkering. Je bent niet verplicht de uitkering bij dezelfde verzekeraar te nemen waar je de polis hebt afgesloten. Vanzelfsprekend zijn wij je behulpzaam bij het uitzoeken van een voor je gunstige aanbieding. Over de uitkeringen wordt inkomstenbelasting berekend. Om die reden houden de verzekeraars over de uitkeringen reeds loonheffing in, welke naderhand met de inkomstenbelasting wordt verrekend. De mogelijke uitkeringen zijn:   Oudedagslijfrente De uitkering eindigt bij overlijden van de belastingplichtige. De uitkering moet uiterlijk ingaan als de belastingplichtige van 70 jaar heeft bereikt. De termijnen van de Oudedagslijfrente mogen bij het overlijden van de partner dalen tot 70 % van het oorspronkelijk bedrag. Dit moet wel zijn overeengekomen bij het aangaan van de verzekering. Tijdelijke oudedagslijfrente Deze uitkering gaat in op 65-jarige leeftijd of de pensioendatum. De uitkering moet uiterlijk ingaan als de belastingplichtige de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt. De minimale looptijd van deze uitkering is 5 jaar. Overbruggingslijfrente Deze uitkering is alleen voor de belastingplichtige zelf. De uitkering eindigt bij ingangsdatum pensioen of op 65-jarige leeftijd. Nabestaandenlijfrente De uitkering gaat in bij het overlijden van de belastingplichtige, van zijn echtgenote of samenlevende partner. De uitkering eindigt als de begunstigde overlijdt. Als de begunstigde een bloed- of aanverwant in de rechte lijn of in de tweede of derde graad zijlijn is, eindigt de uitkering als de begunstigde de leeftijd van 30 jaar heeft bereikt.   Afkoop pensioen Een pensioenuitkering die op jaarbasis minder bedraagt dan  €520,35 bruto (2022) mag bij ingangsdatum van het pensioen worden afgekocht. Bij emigratie is het dubbele bedrag van toepassing. Afkoop betekent dat je nu een bedrag ineens krijgt uitgekeerd en in de toekomst geen pensioen meer. De regels voor het afkopen van pensioen veranderen. Wat betekenen de nieuwe regels? De overheid wil graag dat ‘pensioengeld’ ook echt pensioengeld blijft. Daarom kunnen pensioenuitvoerders er straks voor kiezen om, in plaats van die kleine pensioenen af te kopen, mee te doen aan automatische waardeoverdracht. Dat betekent dat het opgebouwde pensioen automatisch naar de nieuwe pensioenuitvoerder gaat als je van baan bent gewisseld. Heb je na vijf jaar nog geen nieuwe pensioenuitvoerder? Dan mag de oude pensioenuitvoerder jouw kleine pensioen alsnog afkopen. Maar alleen als je het daarmee eens bent. De pensioenuitvoerder kan er ook voor kiezen om niet mee te doen. Dan blijft het kleine pensioen gewoon staan totdat de pensioendatum bereikt is. Heel kleine pensioenen vervallen Er verandert nog iets. Heel kleine pensioenen, van minder dan 2 euro per jaar, vervallen als je stopt met deelnemen aan de regeling na 2018. Dat mag omdat de administratiekosten voor deze heel kleine pensioenen in verhouding erg hoog zijn. Vanaf 1 januari 2019 kunnen pensioenuitvoerders ervoor kiezen om ook al bestaande heel kleine pensioenen te laten vervallen. Als jouw pensioenuitvoerder hiervoor kiest, dan moet de pensioenuitvoerder je hierover wel informeren. Pensioenoverdracht Een werknemer die van baan verandert, heeft voortaan zes maanden de tijd om te beslissen of hij zijn pensioenaanspraken wil overdragen naar de pensioenregeling van zijn nieuwe werkgever. Deze termijn is nu nog twee maanden. De pensioenuitvoerder van de vorige werkgever moet binnen een week de waarde van de pensioenaanspraken daadwerkelijk overdragen naar de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. Deze termijn is nu nog drie maanden. Ga naar mijnwaardeoverdracht.nl Werkloosheid en pensioenopbouw Als je werkloos wordt bouwt je waarschijnlijk geen pensioen meer op(soms is het mogelijk om de pensioenopbouw via jouw oude werkgever vrijwillig te laten doorlopen). Je ontvangt dan geen salaris meer van jouw werkgever waarover de pensioenopbouw plaatsvindt. Gaat je als zelfstandige werken na werkloosheid dan zijn er verschillende mogelijkheden om pensioen op te bouwen. Indien je hierover meer informatie wenst maak dan een afspraak. In een persoonlijk onderhoud kunnen wij samen met je een en ander inventariseren. Hierbij zullen wij rekening houden met jouw persoonlijke omstandigheden en wensen. Contact
Financieel advies 06-13202211
Den Rooijen Hypotheken & Assurantiën Oostdijk 15-D1 Hellevoetsluis 06-13202211 info@denrooijen.com
Stel jouw vraag via WhatsApp 06-13202211
 
Een tekort in jouw pensioen? Geeft ook een tekort in het nabestaandenpensioen. Regel het nu het nog kan! Met een overlijdensrisicoverzekering.
Driekwart van de werkende bevolking heeft een pensioentekort. Men gaat er van uit dat een pensioen ter hoogte van 70% van het laatstgenoten loon, een redelijk pensioen is. Nu lijkt 70% niet zo erg veel, maar aangezien men na de pensioengerechtigde leeftijd minder inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen betaalt, is het nettoverschil met het laatstgenoten loon duidelijk minder. De genoemde 70 % zijn inclusief de AOW- uitkering. Maar driekwart heeft straks echter minder dan die 70 %! Waardoor wordt dit veroorzaakt? Een aantal oorzaken van het pensioentekort is: je hebt kortere of langere tijd in het buitenland gewerkt. je was werkzaam bij een of meerdere werkgevers welke geen of een slechte pensioenvoorziening voor hun werknemers hadden. je hebt een of meerdere keren van werkgever gewisseld. je bent zelfstandig en hebt geen of een onvoldoende pensioenvoorziening. je wilt eerder stoppen met werken. je hebt een auto van de zaak, je maakt veel betaalde overuren of krijgt veel onkostenvergoedingen. Echtscheiding.   Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid om samen met je na te gaan of je een pensioentekort heeft. Bekijk jouw pensioen op www.mijnpensioenoverzicht.nl   je bent geboren na 1 januari 1950 en jouw (huwelijks)partner is jonger dan je? Dit betekent dat je als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, geen volledige AOW-uitkering krijgt. Dit noemt men het AOW-gat. Hoe groter het leeftijdsverschil, hoe groter het AOW-gat. In 2015 hebben de eerste AOW-gerechtigden hiermee te maken gekregen. Wij kunnen je adviseren welke maatregelen je nu kan nemen om te voorkomen dat je straks geconfronteerd wordt met een onvolledige AOW-uitkering. En wat moet je doen als jouw lijfrente tot uitkering komt? Je hebt door het storten van een of meerdere koopsommen of door periodiek premies te betalen een lijfrentekapitaal opgebouwd. Deze koopsommen en premies hebt je natuurlijk in mindering gebracht op jouw belastbaar inkomen. Dit lijfrentekapitaal komt nu tot uitkering (Of zoals dat in vaktermen heet: de polis expireert). Er komen dan vragen zoals: Moet ik de uitkering meteen laten ingaan of kan ik nog enige tijd wachten? Moet ik de uitkering bij dezelfde verzekeraar nemen waar ik de polis heb afgesloten? Hoe zit het met de fiscale aspecten? Welke soort uitkeringen bestaat er? Meestal kan je enige tijd wachten met het laten ingaan van de uitkering. je bent niet verplicht de uitkering bij dezelfde verzekeraar te nemen waar je de polis hebt afgesloten. Vanzelfsprekend zijn wij je behulpzaam bij het uitzoeken van een voor je gunstige aanbieding. Over de uitkeringen wordt inkomstenbelasting berekend. Om die reden houden de verzekeraars over de uitkeringen reeds loonheffing in, welke naderhand met de inkomstenbelasting wordt verrekend. De mogelijke uitkeringen zijn:   Oudedagslijfrente De uitkering eindigt bij overlijden van de belastingplichtige. De uitkering moet uiterlijk ingaan als de belastingplichtige van 70 jaar heeft bereikt. De termijnen van de Oudedagslijfrente mogen bij het overlijden van de partner dalen tot 70 % van het oorspronkelijk bedrag. Dit moet wel zijn overeengekomen bij het aangaan van de verzekering. Tijdelijke oudedagslijfrente Deze uitkering gaat in op 65-jarige leeftijd of de pensioendatum. De uitkering moet uiterlijk ingaan als de belastingplichtige de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt. De minimale looptijd van deze uitkering is 5 jaar. Overbruggingslijfrente Deze uitkering is alleen voor de belastingplichtige zelf. De uitkering eindigt bij ingangsdatum pensioen of op 65-jarige leeftijd. Nabestaandenlijfrente De uitkering gaat in bij het overlijden van de belastingplichtige, van zijn echtgenote of samenlevende partner. De uitkering eindigt als de begunstigde overlijdt. Als de begunstigde een bloed- of aanverwant in de rechte lijn of in de tweede of derde graad zijlijn is, eindigt de uitkering als de begunstigde de leeftijd van 30 jaar heeft bereikt.   Afkoop pensioen Een pensioenuitkering die op jaarbasis minder bedraagt dan  €520,35 bruto (2022) mag bij ingangsdatum van het pensioen worden afgekocht. Bij emigratie is het dubbele bedrag van toepassing. Afkoop betekent dat je nu een bedrag ineens krijgt uitgekeerd en in de toekomst geen pensioen meer. De regels voor het afkopen van pensioen veranderen. Wat betekenen de nieuwe regels? De overheid wil graag dat ‘pensioengeld’ ook echt pensioengeld blijft. Daarom kunnen pensioenuitvoerders er straks voor kiezen om, in plaats van die kleine pensioenen af te kopen, mee te doen aan automatische waardeoverdracht. Dat betekent dat het opgebouwde pensioen automatisch naar de nieuwe pensioenuitvoerder gaat als je van baan bent gewisseld. heb je na vijf jaar nog geen nieuwe pensioenuitvoerder? Dan mag de oude pensioenuitvoerder jouw kleine pensioen alsnog afkopen. Maar alleen als je het daarmee eens bent. De pensioenuitvoerder kan er ook voor kiezen om niet mee te doen. Dan blijft jouw kleine pensioen gewoon staan totdat de pensioendatum bereikt is. Heel kleine pensioenen vervallen Er verandert nog iets. Heel kleine pensioenen, van minder dan 2 euro per jaar, vervallen als je stopt met deelnemen aan de regeling na 2018. Dat mag omdat de administratiekosten voor deze heel kleine pensioenen in verhouding erg hoog zijn. Vanaf 1 januari 2019 kunnen pensioenuitvoerders ervoor kiezen om ook al bestaande heel kleine pensioenen te laten vervallen. Als jouw pensioenuitvoerder hiervoor kiest, dan moet de pensioenuitvoerder je hierover wel informeren. Pensioenoverdracht Een werknemer die van baan verandert, heeft voortaan zes maanden de tijd om te beslissen of hij zijn pensioenaanspraken wil overdragen naar de pensioenregeling van zijn nieuwe werkgever. Deze termijn is nu nog twee maanden. De pensioenuitvoerder van de vorige werkgever moet binnen een week de waarde van de pensioenaanspraken daadwerkelijk overdragen naar de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. Deze termijn is nu nog drie maanden. Ga naar mijnwaardeoverdracht.nl Werkloosheid en pensioenopbouw Als je werkloos wordt bouwt je waarschijnlijk geen pensioen meer op(soms is het mogelijk om de pensioenopbouw via jouw oude werkgever vrijwillig te laten doorlopen). je ontvangt dan geen salaris meer van jouw werkgever waarover de pensioenopbouw plaatsvindt. Gaat je als zelfstandige werken na werkloosheid dan zijn er verschillende mogelijkheden om pensioen op te bouwen. Indien je hierover meer informatie wenst maak dan een afspraak. In een persoonlijk onderhoud kunnen wij samen met je een en ander inventariseren. Hierbij zullen wij rekening houden met jouw persoonlijke omstandigheden en wensen. Contact
jouw wens…. maakt Ons advies
06-13202211
Den Rooijen Hypotheken & Assurantiën Oostdijk 15-D1 3223 CA Hellevoetsluis 06-13202211 info@denrooijen.com NL95 INGB 0002 4962 54
Openingstijden: ma t/m do : 09:30 - 17:30 vrij : 09:30 - 17:00 za : 10:00 - 12:30 alle avonden : op afspraak
 
Een tekort in jouw pensioen? Geeft ook een tekort in het nabestaandenpensioen. Regel het nu het nog kan! Met een overlijdensrisicoverzekering.