jouw wens…. maakt Ons advies
Een huis kiest je niet zomaar. Een hypotheek natuurlijk ook niet. Er zijn zoveel hypotheekvarianten dat het belangrijk is om de mogelijkheden eens rustig op een rij te laten zetten. Een hypotheek moet tenslotte perfect aansluiten op jouw wensen.   Wilt je aflossen of niet? Kiest je ervoor om in de beginjaren van de hypotheek veel af te betalen en later minder? Of wilt je de betaling juist spreiden? Welke rentevastperiode past bij je? Wilt je flexibel zijn en kiest je een korte periode of wenst je meer zekerheid en gaat je voor een langere looptijd? Komt je in aanmerking voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Allemaal belangrijke af- en overwegingen. Sedert 01 januari 2013 moet een hypotheek verplicht minimaal annuitair afgelost worden! Voor hypotheken die al voor 01-01-2013 bestonden geldt een overgangsregeling. Een deskundig en onafhankelijk advies is dan ook onontbeerlijk. Daarvoor bent je bij ons aan het juiste adres. Wij nemen ruim de tijd voor je en bekijken graag met je welke hypotheek het beste bij je past. Neem daarom voor jouw hypotheekadvies contact met ons op. Bekijk ons stappenplan.   Advies: Jouw wensen en (gezins)situatie kunnen natuurlijk in de loop van de tijd veranderen. Wij bekijken voor je graag of jouw hypotheek nog steeds  passend is. Tip! Met een overlijdensrisicoverzekering voorkomt je dat de maandlasten niet meer kunnen worden betaald bij het onverhoopt overlijden van je of jouw  partner.   Tip! Denk ook aan: bescherming woonlasten Wat is een hypotheek? Een hypotheek is een lening die je afsluit om een eigen huis te kunnen kopen. Hiervoor dient het huis meestal als onderpand. Het geleende bedrag moet je gedurende de looptijd of op de einddatum van de hypotheek aflossen. Bovendien moet je rente betalen over de lening: de hypotheekrente. Fiscaal voordeel Hypotheekrente is meestal aftrekbaar. Daarom kan het afsluiten van een hypotheek fiscaal voordelig zijn, zelfs als je over eigen geld beschikt. Aandachtspunten Je kan kiezen uit een groot aantal hypotheekvormen. Wat de juiste hypotheek voor je is, hangt af van wat je zelf wilt en wat jouw financiële middelen en mogelijkheden zijn. Neem de volgende punten in acht:   Hoeveel geld heb je per maand over voor een eigen huis? Hoeveel bestedingsruimte wilt je per maand overhouden? Hoe stabiel is jouw persoonlijke en financiële situatie? Hoeveel risico wilt je nemen? Veranderen van hypotheekvorm Persoonlijke en financiële omstandigheden kunnen veranderen. Hierdoor kan het voorkomen dat een eerder gekozen hypotheekvorm niet meer de meest ideale is. In dat geval kan je meestal van hypotheekvorm veranderen. Overlijdensrisicoverzekering Overlijden kan voor de nabestaanden tot grote financiële problemen leiden, indien niet voor een adequate verzekering is gekozen. Of en voor welk bedrag je een overlijdensrisicoverzekering afsluit, is afhankelijk van jouw gezinssituatie. Vanaf 1 januari 2018 is een overlijdensrisicoverzekering niet meer verplicht.  Het overbruggingskrediet Je kan een overbruggingslening afsluiten als je een nieuwe woning wilt kopen, maar jouw oude woning nog niet hebt verkocht. Deze lening lost je af zodra de oude woning verkocht is. De bankgarantie In het koopcontract van een woning is meestal een waarborgsom opgenomen. Deze dient je te betalen als de koop niet doorgaat vanwege een reden anders dan een in het contract genoemde ontbindende voorwaarde. De hypotheekvertrekker kan voor de betaling van die waarborgsom een garantie afgeven, de bankgarantie, indien je zelf de waarborgsom niet kan of wenst te betalen. Jouw hypotheek tijdens de (ver)bouw Nieuwbouw en verbouwing Bij nieuwbouwpanden kan het nieuwe pand pas betrokken worden na oplevering van de woning. In de bouwtijd zit de koper soms met dubbele lasten, namelijk voor de oude woning, die vaak nog niet verkocht is, en hij betaalt al voor het nieuwe pand, dat echter nog niet beschikbaar is. Dit probleem kan opgelost worden door bij de nieuwe hypotheek een post “renteverlies tijdens de bouw” op te nemen. Aan de hand van de geschatte bouwtijd wordt een bedrag gereserveerd, waaruit tijdens de bouw de rentelasten van het nieuwe pand kunnen worden betaald. Na het passeren van de hypotheekakte wordt een bouwdepot en een rentefinanciering geopend. Bij een aantal geldverstrekkers wordt op beide depots hetzelfde rentepercentage vergoed als het percentage, dat betaald wordt over de hypotheek zelf. Bouwdepot Hierin wordt het bedrag gestort, dat begroot is om de bouw cq de verbouwing te realiseren. De klant kan hieruit gelden opnemen voor de bouw. Hij moet daarvoor rekeningen overleggen, waaruit blijkt dat hij vordert met de (ver)bouw(ing). Moet een rekening rechtstreeks betaald worden aan de aannemer/leverancier, dan dient dit duidelijk op de nota te worden aangegeven. Bovendien moet de nota dan voorzien zijn van de handtekening van de klant.   Rentefinanciering Hierin wordt het bedrag gestort, dat begroot is om in de geschatte bouwtijd de rentelasten van de nieuwe lening te voldoen. Zolang de woning nog niet gereed is wordt de rentelast, verminderd met de opgebouwde rentevergoeding van bouwdepot en rentefinanciering, uit de rentefinanciering gehaald. Voorbeeld: Jouw rentelast bedraagt € 500,- per maand. Over de beide depots heb je afgelopen maand een rente ontvangen van € 300,-. Uit de rentefinanciering wordt nu nog € 200,- gehaald voor de rentebetaling van de hypotheek. Bij een spaarhypotheek moet uit fiscaal oogpunt de spaar- en risicopremie uit eigen middelen worden voldaan. Van zowel bouwdepot als rentefinanciering ontvangt je periodiek een overzicht. Contact  
Financieel advies 06-13202211
Stel jouw vraag via WhatsApp 06-13202211
© Den Rooijen Hypotheken & Assurantiën    KvK Rotterdam  24401689     AFM vergunningnummer  12015940    KiFiD  300.010.7
Den Rooijen Hypotheken & Assurantiën Oostdijk 15-D1 Hellevoetsluis 06-13202211 info@denrooijen.com
 
Hypotheek berekenen? Inzicht in je maximale hypotheek Beeld krijgen van je mogelijkheden Bereken hier jouw hypotheek
Starter betaalt geen overdrachtbelasting! 18 tot en met 34 jaar. Tot een koopsom van € 400.000. Ook jonge doorstromers kunnen hier éénmalig gebruik van maken bij aankoop volgende bestaande woning.
Een huis kiest je niet zomaar. Een hypotheek natuurlijk ook niet. Er zijn zoveel hypotheekvarianten dat het belangrijk is om de mogelijkheden eens rustig op een rij te laten zetten. Een hypotheek moet tenslotte perfect aansluiten op jouw wensen.   Wilt je aflossen of niet? Kiest je ervoor om in de beginjaren van de hypotheek veel af te betalen en later minder? Of wilt je de betaling juist spreiden? Welke rentevastperiode past bij je? Wilt je flexibel zijn en kiest je een korte periode of wenst je meer zekerheid en gaat je voor een langere looptijd? Komt je in aanmerking voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Allemaal belangrijke af- en overwegingen. Sedert 01 januari 2013 moet een hypotheek verplicht minimaal annuitair afgelost worden! Voor hypotheken die al voor 01-01-2013 bestonden geldt een overgangsregeling. Een deskundig en onafhankelijk advies is dan ook onontbeerlijk. Daarvoor bent je bij ons aan het juiste adres. Wij nemen ruim de tijd voor je en bekijken graag met je welke hypotheek het beste bij je past. Neem daarom voor jouw hypotheekadvies contact met ons op. Bekijk ons stappenplan.   Advies: Jouw wensen en (gezins)situatie  kunnen natuurlijk in de loop van de tijd  veranderen. Wij bekijken voor je graag of jouw  hypotheek nog steeds passend is. Tip! Met een overlijdensrisicoverzekering  voorkomt je dat de maandlasten niet meer  kunnen worden betaald bij het onverhoopt  overlijden van je of jouw partner.   Tip! Denk ook aan: bescherming woonlasten Wat is een hypotheek? Een hypotheek is een lening die je afsluit om een eigen huis te kunnen kopen. Hiervoor dient het huis meestal als onderpand. Het geleende bedrag moet je gedurende de looptijd of op de einddatum van de hypotheek aflossen. Bovendien moet je rente betalen over de lening: de hypotheekrente. Fiscaal voordeel Hypotheekrente is meestal aftrekbaar. Daarom kan het afsluiten van een hypotheek fiscaal  voordelig zijn, zelfs als je over eigen geld beschikt. Aandachtspunten Je kan kiezen uit een groot aantal hypotheekvormen. Wat de juiste hypotheek voor je is, hangt af van wat je zelf wilt en wat jouw financiële middelen en mogelijkheden zijn. Neem de volgende punten in acht:   Hoeveel geld heb je per maand over voor een eigen huis? Hoeveel bestedingsruimte wilt je per maand overhouden? Hoe stabiel is jouw persoonlijke en financiële situatie? Hoeveel risico wilt je nemen? Veranderen van hypotheekvorm Persoonlijke en financiële omstandigheden kunnen veranderen. Hierdoor kan het voorkomen dat een eerder gekozen hypotheekvorm niet meer de meest ideale is. In dat geval kan je meestal van hypotheekvorm  veranderen. Overlijdensrisicoverzekering Overlijden kan voor de nabestaanden tot grote financiële problemen leiden, indien niet voor een adequate verzekering is gekozen. Of en voor welk bedrag je een overlijdensrisicoverzekering afsluit, is afhankelijk van jouw gezinssituatie. Vanaf 01 januari 2018 is een overlijdensrisicoverzekering niet meer verplicht. Het overbruggingskrediet Je kan een overbruggingslening afsluiten als je een nieuwe woning wilt kopen, maar jouw oude woning nog niet hebt verkocht. Deze lening lost je af zodra de oude woning verkocht is. De bankgarantie In het koopcontract van een woning is meestal een waarborgsom opgenomen. Deze dient je te betalen als de koop niet doorgaat vanwege een reden anders dan een in het contract genoemde ontbindende voorwaarde. De hypotheekvertrekker kan voor de betaling van die waarborgsom een garantie afgeven, de bankgarantie, indien je zelf de waarborgsom niet kan of wenst te betalen. Jouw hypotheek tijdens de (ver)bouw Nieuwbouw en verbouwing Bij nieuwbouwpanden kan het nieuwe pand pas betrokken worden na oplevering van de woning. In de bouwtijd zit de koper soms met dubbele lasten, namelijk voor de oude woning, die vaak nog niet verkocht is, en hij betaalt al voor het nieuwe pand, dat echter nog niet beschikbaar is. Dit probleem kan opgelost worden door bij de nieuwe hypotheek een post “renteverlies tijdens de bouw” op te nemen. Aan de hand van de geschatte bouwtijd wordt een bedrag gereserveerd, waaruit tijdens de bouw de rentelasten van het nieuwe pand kunnen worden betaald. Na het passeren van de hypotheekakte wordt een bouwdepot en een rentefinanciering geopend. Bij een aantal geldverstrekkers wordt op beide depots hetzelfde rentepercentage vergoed als het percentage, dat betaald wordt over de hypotheek zelf. Bouwdepot Hierin wordt het bedrag gestort, dat begroot is om de bouw cq de verbouwing te realiseren. De klant kan hieruit gelden opnemen voor de bouw. Hij moet daarvoor rekeningen overleggen, waaruit blijkt dat hij vordert met de (ver)bouw(ing). Moet een rekening rechtstreeks betaald worden aan de aannemer/leverancier, dan dient dit duidelijk op de nota te worden aangegeven. Bovendien moet de nota dan voorzien zijn van de handtekening van de klant.   Rentefinanciering Hierin wordt het bedrag gestort, dat begroot is om in de geschatte bouwtijd de rentelasten van de nieuwe lening te voldoen. Zolang de woning nog niet gereed is wordt de rentelast, verminderd met de opgebouwde rentevergoeding van bouwdepot en rentefinanciering, uit de rentefinanciering gehaald. Voorbeeld: Jouw rentelast bedraagt € 500,- per maand. Over de beide depots hebt je afgelopen maand een rente ontvangen van € 300,-. Uit de rentefinanciering wordt nu nog € 200,- gehaald voor de rentebetaling van de hypotheek. Bij een spaarhypotheek moet uit fiscaal oogpunt de spaar- en risicopremie uit eigen middelen worden voldaan. Van zowel bouwdepot als rentefinanciering ontvangt je periodiek een overzicht. Contact  
jouw wens…. maakt Ons advies
06-13202211
Den Rooijen Hypotheken & Assurantiën Oostdijk 15-D1 3223 CA Hellevoetsluis 06-13202211 info@denrooijen.com NL95 INGB 0002 4962 54
Openingstijden: ma t/m do : 09:30 - 17:30 vrij : 09:30 - 17:00 za : 10:00 - 12:30 alle avonden : op afspraak
 
Hypotheek berekenen? Inzicht in je maximale hypotheek Beeld krijgen van je mogelijkheden Bereken hier jouw hypotheek
Starter betaalt geen overdrachtbelasting! 18 tot en met 34 jaar. Tot een koopsom van € 400.000. Ook jonge doorstromers kunnen hier éénmalig gebruik van maken bij aankoop volgende bestaande woning.