Kunnen wij u van dienst zijn?
Hypotheken.
Pensioenen.
Sparen.
Rekenmodules.
Online verzekeren.
Verzekeringen.
Nieuws.
Abonnementen.
Informatie bij het nemen van
de juiste beslissing.
Lees meer...
Wijzer in geldzaken
uw wens... maakt Ons advies
0181-321000

© Den Rooijen Hypotheken & Assurantiën    KvK Rotterdam  24401689     AFM vergunningnummer  12015940    KiFiD  300.010.7

Delen
Provsieverbod 2013 en overgang naar directe beloning aan financieel dienstverlener door klant.
De regels over provisie bij de verkoop van financiële producten worden aangescherpt. Er komt een verbod op het berekenen van provisie bij de verkoop van complexe financiële producten, zoals hypotheken, pensioenverzekeringen en levensverzekeringen. Daarnaast komt er een norm voor beloningen die u betaalt aan de adviseur en een verbod op bonusprovisie bij de verkoop van schadeverzekeringen. Door deze maatregelen worden de kosten van financiële dienstverlening transparanter.

Waarom wijzigingen provisies
Het is gebleken dat de huidige regels over provisie niet streng genoeg zijn. Zij stimuleren de adviseur/bemiddelaar onvoldoende om de belangen van de consumenten voorop te stellen. Door een verbod op provisie in te stellen zullen adviseurs zich alleen op de belangen van de klant richten.

Voor advies, bemiddeling, onderhoud en beheer van je hypotheek en overige complexe financiële producten moet je betalen. Het provisiesysteem waardoor het vroeger leek of advies ‘gratis’ was, is tegenwoordig verboden.

Beloning financieel adviseur
Een financieel adviseur laat zich op verschillende manieren belonen voor zijn werkzaamheden:

Advies en bemiddeling hypotheek en overige complexe financiële producten
Vast tarief: voor het advies en de bemiddeling van je hypotheek betaal je de adviseur een vast tarief.
Uurtarief: voor elk uur dat de adviseur voor je werkt, brengt de adviseur een uurtarief in rekening.  

Onderhoud en beheer
Abonnement als aanvulling op vast tarief: een vaste prijs per maand of jaar waarvoor de adviseur jouw hypotheek up-to-date houdt.
Uurtarief: voor elk uur dat de adviseur voor je werkt, brengt de adviseur een uurtarief in rekening.

Meerdere beloningsvormen mogelijk
Een financieel adviseur kan verschillende beloningsvormen aanbieden. Je hebt dan bijvoorbeeld de keuze tussen een vast tarief of een uurtarief. Het is de plicht van een financieel adviseur jou daarover goed te informeren. Je uiteindelijke keuze moet de adviseur vastleggen in het dienstverleningsdocument.

Dienstverleningsdocument
Voordat het advies- en/of bemiddelingstraject ingaat, moet de financieel adviseur jou een dienstverleningsdocument  overhandigen. Hierin staat onder meer beschreven welke werkzaamheden de adviseur voor jou doet. Welke afspraken jullie hebben gemaakt. Wat de kosten zijn. En op welke manier de beloning van de adviseur plaatsvindt.

Dienstwijzer
Aan het begin van het traject moet de financieel dienstverlener  je ook een dienstenwijzer overhandigen. Hierin staat algemene informatie over de financiële dienstverlener, zoals:

Wie ze zijn;
Hoe ze werken;
Wat de kosten zijn van de door hen aangeboden financiële dienstverlening;
Wat ze van jou verwachten;
De adres- en contactgegevens.

Hypotheekkosten: aftrekbaar of niet?
De kosten die een financieel adviseur bij je in rekening brengt zijn in sommige gevallen aftrekbaar van de inkomstenbelasting:

Hypotheekadvies: advieskosten zijn aftrekbaar als je ook daadwerkelijk een hypotheek afsluit.
Hypotheek bemiddelen: bemiddelingskosten zijn aftrekbaar.
Beheer en onderhoud: kosten voor beheer en onderhoud zijn niet aftrekbaar.