Kunnen wij u van dienst zijn?
Hypotheken.
Pensioenen.
Sparen.
Rekenmodules.
Online verzekeren.
Verzekeringen.
Nieuws.
Abonnementen.
Informatie bij het nemen van
de juiste beslissing.
Lees meer...
Wijzer in geldzaken
uw wens... maakt Ons advies
0181-321000

© Den Rooijen Hypotheken & Assurantiën    KvK Rotterdam  24401689     AFM vergunningnummer  12015940    KiFiD  300.010.7

Delen

Driekwart van de werkende bevolking heeft een pensioentekort
Men gaat er van uit dat een pensioen ter hoogte van 70% van het laatstgenoten loon, een redelijk pensioen is. Nu lijkt 70% niet zo erg veel, maar aangezien men na het 65e levensjaar minder inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen betaalt, is het nettoverschil met het laatstgenoten loon duidelijk minder. De genoemde 70 % zijn inclusief de AOW-uitkering.
Maar driekwart heeft straks echter minder dan die 70 %! Waardoor wordt dit veroorzaakt?


Een aantal oorzaken van het pensioentekort is:

 

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid om samen met u na te gaan of u een pensioentekort heeft.

 

U bent geboren na 1 januari 1950 en uw (huwelijks)partner is jonger dan u?

Dit betekent dat u als u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, geen volledige AOW-uitkering krijgt. Dit noemt men het AOW-gat. Hoe groter het leeftijdsverschil, hoe groter het AOW-gat. In 2015 zullen de eerste AOW-gerechtigden hiermee te maken krijgen.
Wij kunnen u adviseren welke maatregelen u nu kunt nemen om te voorkomen dat u straks geconfronteerd wordt met een onvolledige AOW-uitkering.

En wat moet u doen als uw lijfrente tot uitkering komt?
U hebt door het storten van een of meerdere koopsommen of door periodiek premies te betalen een lijfrentekapitaal opgebouwd. Deze koopsommen en premies hebt u natuurlijk in mindering gebracht op uw belastbaar inkomen.
Dit lijfrentekapitaal komt nu tot uitkering (Of zoals dat in vaktermen heet: de polis expireert).
Er komen dan vragen zoals:

 

 

Welke soort uitkeringen bestaat er?
Meestal kunt u enige tijd wachten met het laten ingaan van de uitkering. U bent niet verplicht de uitkering bij dezelfde verzekeraar te nemen waar u de polis hebt afgesloten.
Vanzelfsprekend zijn wij u behulpzaam bij het uitzoeken van een voor u gunstige aanbieding.
Over de uitkeringen wordt inkomstenbelasting berekend. Om die reden houden de verzekeraars over de uitkeringen reeds loonheffing in, welke naderhand met de inkomstenbelasting wordt verrekend.

De mogelijke uitkeringen zijn:

 

Oudedagslijfrente
De uitkering eindigt bij overlijden van de belastingplichtige. De uitkering moet uiterlijk ingaan als de belastingplichtige van 70 jaar heeft bereikt. De termijnen van de Oudedagslijfrente mogen bij het overlijden van de partner dalen tot 70 % van het oorspronkelijk bedrag. Dit moet wel zijn overeengekomen bij het aangaan van de verzekering.
Tijdelijke oudedagslijfrente
Deze uitkering gaat in op 65-jarige leeftijd of de pensioendatum. De uitkering moet uiterlijk ingaan als de belastingplichtige de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt. De minimale looptijd van deze uitkering is 5 jaar.
Overbruggingslijfrente
Deze uitkering is alleen voor de belastingplichtige zelf. De uitkering eindigt bij ingangsdatum pensioen of op 65-jarige leeftijd.
Nabestaandenlijfrente
De uitkering gaat in bij het overlijden van de belastingplichtige, van zijn echtgenote of samenlevende partner. De uitkering eindigt als de begunstigde overlijdt. Als de begunstigde een bloed- of aanverwant in de rechte lijn of in de tweede of derde graad zijlijn is, eindigt de uitkering als de begunstigde de leeftijd van 30 jaar heeft bereikt.

 

Afkoop pensioen
Een pensioenuitkering die op jaarbasis minder bedraagt dan  €467,89 mag bij ingangsdatum van het pensioen worden afgekocht. Bij emigratie is het dubbele bedrag van toepassing.

Pensioenoverdracht
Een werknemer die van baan verandert, heeft voortaan zes maanden de tijd om te beslissen of hij zijn pensioenaanspraken wil overdragen naar de pensioenregeling van zijn nieuwe werkgever. Deze termijn is nu nog twee maanden. De pensioenuitvoerder van de vorige werkgever moet binnen een week de waarde van de pensioenaanspraken daadwerkelijk overdragen naar de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. Deze termijn is nu nog drie maanden.

Werkloosheid en pensioenopbouw
Als u op de eerste dag van uw werkloosheid al meedeed aan een pensioenregeling en u 40 jaar of ouder bent, loopt uw pensioenopbouw tijdens de periode van werkloosheid gewoon door.

In een persoonlijk onderhoud kunnen wij samen met u een en ander inventariseren. Hierbij zullen wij rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden en wensen.

 

Pensioen is later.
Het pensioen voor
uw nabestaanden is
nu!
Bereken hier uw
eventuele tekort.
Overlijdensrisicoverzekering
Bereken hier.