Kunnen wij u van dienst zijn?
Hypotheken.
Pensioenen.
Sparen.
Rekenmodules.
Online verzekeren.
Verzekeringen.
Nieuws.
Abonnementen.
Informatie bij het nemen van
de juiste beslissing.
Lees meer...
Wijzer in geldzaken
uw wens... maakt Ons advies
0181-321000

© Den Rooijen Hypotheken & Assurantiën    KvK Rotterdam  24401689     AFM vergunningnummer  12015940    KiFiD  300.010.7

Delen

Pensioen
Ook voor een ondernemer komt het moment, waarop het 'grote genieten' kan beginnen. De onderneming wordt overgedragen aan een opvolger, en vanaf dat moment valt het inkomen uit de onderneming weg. Maar hoe wordt het 'pensioen' gefinancierd?

 

Verkoopwaarde van de onderneming
Voor sommige ondernemers is de verkoopwaarde een vast onderdeel van het pensioen: panden, voorraden en debiteuren kunnen verkoopwaarde hebben. Hoe groot die waarde is, is niet vooraf te zeggen. Het hangt af van het moment van verkoop. Niettemin kan de verkoopwaarde van de onderneming een (groot) deel uitmaken van het benodigde pensioenkapitaal.

 

FOR (Fiscale Oudedags Reserve)
Jaren geleden heeft de overheid voor de (IB-)ondernemer de FOR (Fiscaal Oudedags Reserve) in het leven geroepen. Een fiscale mogelijkheid om een deel van de winst te reserveren voor de "oude dag". Een uitstekende mogelijkheid om pensioenvermogen op te bouwen. En het scheelt direct inkomstenbelasting.
Helaas leert de praktijk, dat de meeste ondernemers hun FOR niet echt reserveren. En vaak wordt het belastingvoordeel daarvan dan ook in de eigen onderneming wordt belegd. Een tweede nadeel is dat het via de FOR opbouwen van "oudedagsvermogen" beperkt wordt door de hoogte van het ondernemingsvermogen. En wie geen "rijke" onderneming heeft, kan dus tevens niet echt goed "meedoen" aan de FOR.

 

Lijfrenteverzekering / pensioenverzekering
Het verzekeren van uw oudedagsinkomen is natuurlijk ook een mogelijkheid. Het is zelfs de meest gebruikte mogelijkheid. Omdat die de meeste zekerheid geeft.
De lijfrente- en de pensioenverzekering zijn gebaseerd op een overeenkomst tussen u en een verzekeraar, waarbij u jaarlijks een nader te bepalen bedrag inlegt en de verzekeraar daar tegenover uw pensioenuitkeringen verzekert. De premies zijn doorgaans fiscaal aftrekbaar, alhoewel daar wel strakke fiscale regels voor gelden. Hoe hoger de jaarlijkse inleg, hoe meer oudedagsinkomen.

Rendementen
Bij de verzekeringsconstructies gaat het er met name om de premies nu af te trekken in de huidige hoge belastingschijf, om ze later weer te laten belasten in een lagere belastingschijf. Het spelen dus met verschil in belastingdruk. Maar als dat interessant blijkt te zijn, staat het hele scala aan lijfrentemogelijkheden voor u open.
Koopsommen, premiepolissen, combinaties van beide, koppelingen aan arbeidsongeschikt-heidsrentes, verzorging van nabestaanden, de mogelijkheden zijn legio.

 

Accountant
We stellen u graag voor om, samen met u, een "oudedagsplan" op te zetten en dat dan samen met uw accountant te toetsen op redelijkheid. Onze tijd is voor u kosteloos. En we stellen u die tijd graag ter beschikking. Om u inzicht te geven.

Maar ook voor u als ondernemer geldt, wacht er niet te lang mee. Wie 64 is geworden, heeft weinig mogelijkheden meer. En bovendien, wie er vroeg mee begint, kan de lasten over een lange periode uitsmeren.

Contact
Maak een
afspraak met
de adviseur.
Pensioen?