Kunnen wij u van dienst zijn?
Hypotheken.
Pensioenen.
Sparen.
Rekenmodules.
Online verzekeren.
Verzekeringen.
Nieuws.
Abonnementen.
Informatie bij het nemen van
de juiste beslissing.
Lees meer...
Wijzer in geldzaken
uw wens... maakt Ons advies
0181-321000

© Den Rooijen Hypotheken & Assurantiën    KvK Rotterdam  24401689     AFM vergunningnummer  12015940    KiFiD  300.010.7

Delen

Geen verplichte overlijdensrisicoverzekering bij NHG

Vanaf 01 januari 2018 is er geen verplichting meer voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering ivoor het gedeelte boven de 80% marktwaarde woning.

 

Tweeverdieners kunnen vanaf 01 januari 2018 wat meer lenen.

Vanaf 01 januari 2018 mag het tweede inkomen voor 70% worden meegenomen voor de berekening van

de maximale leencapaciteit. Nu is dit percentage 60%..

 

Januari 2017

Vanaf 01 januari 2017 is de maximale financiering 101% van de marktwaarde woning. Voor het treffen van energiebesparende voorzieningen geldt een uitzondering, en mag tot 106% geleend worden. De hierdoor ontstane extra leenruimte moet volledig besteed worden aan het treffen van energiebesparende voorzieningen.

 

Wijziging starterslening per 01-01-2017

Sinds 2013 zijn aflossingsvrije hypotheken niet meer toegestaan. Voor de Starterslening is tot nu toe een uitzondering gemaakt. Vanaf 1 januari 2017 geldt echter ook voor de Starterslening dat hij verplicht lineair of annuïtair moet worden afgelost.

Om hieraan te kunnen voldoen wordt er een combinatielening geïntroduceerd. Voor starters blijft de lening doordoor de eerste drie jaar maandlastenvrij.

Wijzigingen onder de motorkap

De Starterslening blijft de lening zoals iedereen die kent; de eerste drie jaar maandlastenvrij, fiscaal aftrekbaar en geborgd door NHG. Om dit mogelijk te maken, wordt de Combinatielening aan het ‘pakket’ toegevoegd. Uit de Combinatielening wordt de verplichte aflossing van de Starterslening ‘betaald’. Op die manier behoud de Starterslening haar unieke karakter en voldoet het aan de verplichte aflossingseis.

Zekerheid voor starters

Dat NHG ook de gewijzigde Starterslening borgt, is een belangrijke zekerheid. Bovendien is het waarschijnlijk dat door de verplichte annuïtaire aflossing op de (eerste) hypotheek minder vaak een beroep op NHG wordt gedaan. De Combinatielening valt niet onder de borging van NHG. In het geval van een verliesdeclaratie neemt SVn daarom de resterende Combinatielening van de starter voor haar rekening.

Voorbeeld:

Femke heeft een Starterslening van C 30.000,- tegen 3%. Na drie jaar start zij met betalen van rente en aflossing, daarmee lost zij in 27 jaar haar Starterslening af. In zowel de oude als de gewijzigde situatie betaalt zij daarvoor € 135,21 per maand. In de oude situatie bestaat dit bedrag volledig uit rente en aflossing van de Starterslening. In de gewijzigde situatie is €126,48 voor de Starterslening en € 8,73 voor de Combinatielening.

 

Agentschap Allianz

Sinds juni 2016 hebben wij ook een agentschap bij Allianz.

 

Agentschap Monuta

Sinds januari 2016 hebben wij ook een eigen agentschap bij Monuta. Wilt u dus een kwalitatief goede uitvaartverzekering neem dan contact met ons op.

 

Hoeveel mag meegefinancierd worden bij het treffen van energiebesparende voorzieningen?
Bij de aankoop van een woning mag men vanaf 01-01-2016 maximaal 102% van de waarde van de woning lenen. Voor het treffen van energiebesparende voorzieningen geldt een uitzondering, en mag tot 106% geleend worden. De hierdoor ontstane extra leenruimte moet volledig besteed worden aan het treffen van energiebesparende voorzieningen.

 

Verlaging NHG grens per 01 juli 2015

De maximale lening met Nationale Hypotheek Garantie gaat per 01 juli 2015 van € 265.000,- naar € 245.000,-. De maximale koopsom bedraagt dan € 231.132,-. Dit geldt voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw incl. meerwerk. Ook worden de financieringslastpercentages aangepast. Hierdoor zal er minder geleend kunnen worden voor de aankoop van een woning.

 

Bank of Scotland wordt Lloyds Bank

In 2009 is Bank of Scotland overgenomen door Lloyds Banking Group. Hierdoor is de grootste consumentenbank van Groot-Britannië ontstaan, die in meer dan 20 landen actief is als Lloyds Bank.

Om deze reden wordt met ingang van 10 november de naam van Bank of Scotland Hypotheken veranderd naar Lloyds Bank. Nieuwe hypotheken zullen vanaf deze datum ook verstrekt gaan worden onder deze naam. Voor bestaande klanten blijft de naam Bank of Scotland vooralsnog gehandhaafd. Bank of Scotland klanten die in de toekomst hun rente verlengen of een wijziging willen in hun hypotheek kunnen dat gewoon doen binnen hun bestaande hypotheek.

Net als nu al voor Bank of Scotland geldt, is ook voor de Lloyds Bank Hypotheek een actiekorting van toepassing. Deze renteactie wordt verlengd tot 1 april 2015. Voor hypotheken die volledig annuitair worden afgelost geldt een korting van 0,50%over de eerste rentevastperiode van 5 of 10 jaar. Hierbij komt bijv. het NHG tarief 10 jaar vast op 2,80%.

De Lloyds Bank Hypotheek is nagenoeg gelijk aan de welbekende Bank of Scotland Hypotheek.

 

Agentschap bij OOM Verzekeringen

Sedert 20 juni 2014 hebben wij een agenschap bij OOM Verzekeringen. OOM Verzekeringen biedt verzekeringen voor Nederlanders die naar het buitenland gaan én voor buitenlanders die naar Nederland komen. Voor de meeste situaties is er een passende ziektekostenverzekering. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een aantal aanvullende verzekeringen af te sluiten.

 

Meefinancieren restschulden mogelijk met NHG

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat huiseigenaren bij verkoop van hun woning onder voorwaarden een restschuld mee kunnen financieren in een nieuwe hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). In samenwerking met betrokken partijen heeft de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (uitvoerder van NHG) aan dit verzoek van het kabinet invulling gegeven en stelt geldverstrekkers en consumenten met een NHG-hypotheek in de gelegenheid om onder de gestelde voorwaarden restschulden mee te financieren in een opvolgende lening met NHG.

 

Aflosvrije lening weer toegestaan

U mag weer maximaal 50% van de marktwaarde woning aflosvrij lenen. De rente over dit deel is echter niet fiscaal aftrekbaar. De duur van de lening mag maximaal 35 jaar zijn.

 

Per 01 januari 2013 gaat er een verbod gelden op provisiebetalingen aan uw financieel dienstverlener. Lees meer...

 

Inboedel- en woonhuisverzekering van Aegon als beste getest door de consumentenbond.

 

Vanaf 2013 alleen nog hypotheek met annuïtaire aflossing

In de begroting van 2013 is opgenomen dat vanaf 01 januari 2013 alleen nog hypotheken verstrekt mogen worden met een annuïtaire aflossingsvorm.

U betaald een bruto vast bedrag per maand. In dit bedrag zitten rente en aflossing. De aflossing neemt ieder jaar toe. Uw renteaftrek neemt door de toenemende aflossing af. Het gevolg is dat uw netto maandlasten stijgen.

 

Europeesche gekozen tot beste reisverzekeraar.

Europeesche verzekeringen is door de reisbranche verkozen tot beste reisverzekeraar.

Sluit hier online uw reisverzekeringen bij de Europeesche.

 

Opstalverzekering verdient een goed advies.

Bij een eigen huis hoort een opstalverzekering. Deze verzekering vergoedt de schade aan uw woning na bijvoorbeeld brand of een storm. Een noodzakelijke verzekering, die wel uw aandacht verdient.
Wie een huis koopt, sluit vrijwel automatisch een opstalverzekering (ook woonhuisverzekering genaamd) af. Toch is het verstandig om even stil te staan bij uw keuze, want er zijn nog wel verschillen in de diverse verzekeringen. Heeft u al enige tijd geleden een opstalverzekering afgesloten, dan bekijken wij graag samen met u of uw verzekering nog steeds de beste keuze is. Het kan zijn dat er iets in uw situatie of aan uw woning veranderd is, waardoor het verstandig kan zijn om de verzekering aan te passen of om misschien over te stappen. Er zijn veel factoren van invloed op de voorwaarden en premie van de verzekering. Zoals de regio waar u woont, het type woning, de gebruikte bouwmaterialen, de herbouwwaarde en bijvoorbeeld de hoogte van het eigen risico.

Wij geven u graag een goed en onafhankelijk advies en zorgen ervoor dat uw opstalverzekering (weer) naadloos aansluit op uw situatie en wensen. Neem daarvoor contact met ons op.
 

Na tijdelijke verhuur weer hypotheekrenteaftrek

Staatssceretaris De Jager heeft besloten om de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur mogelijk te maken voor de resterende periode dat dubbele hypotheekrenteaftrek is toegestaan.

Hierdoor kunnen mensen die twee huizen hebben en een ervan tijdelijk verhuren na de verhuurperiode weer aanspraak maken op hypotheekrenteaftrek.
Met deze maatregel wordt een belemmering voor het tijdelijk verhuren van de te koop staande voormalige eigen woning weggenomen. De maatregel geldt alleen voor gevallen waarbij de verhuur een aanvang neemt op of na 1 januari 2010.


Woonlastenfaciliteit (WLF)

De WLF is een overbruggingsfaciliteit in de vorm van een aanvullende borgtocht voor geldgevers in het geval dat bij een NHG-lening een betalingsachterstand ontstaat als gevolg van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of het overlijden van de partner.

Met behulp van de WLF kan de geldnemer naar draagkracht zijn hypotheeklasten blijven betalen en wordt het gedeelte dat hij niet kan betalen als achterstand bovenop zijn NHG-lening bijgeschreven tot maximaal 9% van de hoofdsom van de NHG-lening. De stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) zal onder bepaalde voorwaarden ook voor deze achterstanden borg staan.

Door eigenaar-bewoners meer tijd te geven om een betalingsprobleem op te lossen wordt beoogd een eventuele gedwongen verkoop te voorkomen.

 

Stilzwijgende verlenging schadecontracten voorbij

Schadeverzekeraars gaan per 1 januari 2010 hun klanten tijdig informeren over de datum waarop de polis kan worden verlengd, respectievelijk opgezegd. Hiermee komt een einde aan de zogeheten ‘stilzwijgende verlenging’. Verder hanteren schadeverzekeraars voor de particuliere markt voortaan een contracttermijn van één jaar. Na een eerste verlenging van het contract geldt een maximale opzegtermijn van een maand. Daartoe heeft de algemene ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars besloten.