Kunnen wij u van dienst zijn?
Hypotheken.
Pensioenen.
Sparen.
Rekenmodules.
Online verzekeren.
Verzekeringen.
Nieuws.
Abonnementen.
Informatie bij het nemen van
de juiste beslissing.
Lees meer...
Wijzer in geldzaken
uw wens... maakt Ons advies
0181-321000

© Den Rooijen Hypotheken & Assurantiën    KvK Rotterdam  24401689     AFM vergunningnummer  12015940    KiFiD  300.010.7

Delen
Van huis tot droomhuis

Kies de hypotheek die het best bij u past
Let op! Geld lenen kost geld.

Een huis kiest u niet zomaar. Een hypotheek natuurlijk ook niet. Er zijn zoveel hypotheekvarianten dat het belangrijk is om de mogelijkheden eens rustig op een rij te laten zetten. Een hypotheek moet tenslotte perfect aansluiten op uw wensen.

 

Wilt u aflossen of niet? Kiest u ervoor om in de beginjaren van de hypotheek veel af te betalen en later minder? Of wilt u de betaling juist spreiden? Welke rentevastperiode past bij u? Wilt u flexibel zijn en kiest u een korte periode of wenst u meer zekerheid en gaat u voor een langere looptijd? Komt u in aanmerking voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Allemaal belangrijke af- en overwegingen. Sedert 01 januari 2013 moet er bij uw eerste hypotheek verplicht minimaal annuitair afgelost worden! Voor hypotheken die al voor 01-01-2013 bestonden geldt een overgangsregeling.

Een deskundig en onafhankelijk advies is dan ook onontbeerlijk. Daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Wij nemen ruim de tijd voor u en bekijken graag met u welke hypotheek het beste bij u past. Neem daarom voor uw hypotheekadvies
contact met ons op.

 

Advies: Uw wensen en (gezins)situatie kunnen natuurlijk in de loop van de tijd veranderen. Wij bekijken voor u graag of uw hypotheek nog steeds passend is.

Tip! Met een overlijdensrisicoverzekering voorkomt u dat de maandlasten niet meer kunnen worden betaald bij het onverhoopt overlijden van u of uw partner.

 

Tip! Denk ook aan: bescherming woonlasten

Wat is een hypotheek?
Een hypotheek is een lening die u afsluit om een eigen huis te kunnen kopen. Hiervoor dient het huis meestal als onderpand. Het geleende bedrag moet u gedurende de looptijd of op de einddatum van de hypotheek aflossen. Bovendien moet u rente betalen over de lening: de hypotheekrente.

Fiscaal voordeel
Hypotheekrente is meestal aftrekbaar. Daarom kan het afsluiten van een hypotheek fiscaal voordelig zijn, zelfs als u over eigen geld beschikt.

Aandachtspunten
U kunt kiezen uit een groot aantal
hypotheekvormen. Wat de juiste hypotheek voor u is, hangt af van wat u zelf wilt en wat uw financiële middelen en mogelijkheden zijn. Neem de volgende punten in acht:
 


Veranderen van hypotheekvorm
Persoonlijke en financiële omstandigheden kunnen veranderen. Hierdoor kan het voorkomen dat een eerder gekozen hypotheekvorm niet meer de meest ideale is. In dat geval kunt u meestal van hypotheekvorm veranderen.

Overlijdensrisicoverzekering
Overlijden kan voor de nabestaanden tot grote financiële problemen leiden, indien niet voor een adequate verzekering is gekozen. Of en voor welk bedrag u een overlijdensrisicoverzekering afsluit, is afhankelijk van uw gezinssituatie. Een aantal hypotheekverstrekkers stelt een overlijdensrisicoverzekering te allen tijde verplicht.


Het overbruggingskrediet
U kunt een overbruggingslening afsluiten als u een nieuwe woning wilt kopen, maar uw oude woning nog niet heeft verkocht. Deze lening lost u af zodra de oude woning verkocht is.

De bankgarantie
In het koopcontract van een woning is meestal een waarborgsom opgenomen. Deze dient u te betalen als de koop niet doorgaat vanwege een reden anders dan een in het contract genoemde ontbindende voorwaarde. De hypotheekvertrekker kan voor de betaling van die waarborgsom een garantie afgeven, de bankgarantie, indien u zelf de waarborgsom niet kunt of wenst te betalen.

Uw hypotheek tijdens de (ver)bouw

Nieuwbouw en verbouwing
Bij nieuwbouwpanden kan het nieuwe pand pas betrokken worden na oplevering van de woning. In de bouwtijd zit de koper soms met dubbele lasten, namelijk voor de oude woning, die vaak nog niet verkocht is, en hij betaalt al voor het nieuwe pand, dat echter nog niet beschikbaar is.
Dit probleem kan opgelost worden door bij de nieuwe hypotheek een post “renteverlies tijdens de bouw” op te nemen. Aan de hand van de geschatte bouwtijd wordt een bedrag gereserveerd, waaruit tijdens de bouw de rentelasten van het nieuwe pand kunnen worden betaald. Na het passeren van de hypotheekakte wordt een bouwdepot en een rentefinanciering geopend. Bij een aantal geldverstrekkers wordt op beide depots hetzelfde rentepercentage vergoed als het percentage, dat betaald wordt over de hypotheek zelf.

Bouwdepot
Hierin wordt het bedrag gestort, dat begroot is om de bouw cq de verbouwing te realiseren. De klant kan hieruit gelden opnemen voor de bouw. Hij moet daarvoor rekeningen overleggen, waaruit blijkt dat hij vordert met de (ver)bouw(ing). Moet een rekening rechtstreeks betaald worden aan de aannemer/leverancier, dan dient dit duidelijk op de nota te worden aangegeven. Bovendien moet de nota dan voorzien zijn van de handtekening van de klant.

 

Rentefinanciering
Hierin wordt het bedrag gestort, dat begroot is om in de geschatte bouwtijd de rentelasten van de nieuwe lening te voldoen. Zolang de woning nog niet gereed is wordt de rentelast, verminderd met de opgebouwde rentevergoeding van bouwdepot en rentefinanciering, uit de rentefinanciering gehaald.

Voorbeeld:
Uw rentelast bedraagt € 500,- per maand. Over de beide depots heeft u afgelopen maand een rente ontvangen van € 300,-. Uit de rentefinanciering wordt nu nog € 200,- gehaald voor de rentebetaling van de hypotheek. Bij een spaarhypotheek moet uit fiscaal oogpunt de spaar- en risicopremie uit eigen middelen worden voldaan.

Van zowel bouwdepot als rentefinanciering ontvangt u periodiek een overzicht.
 

Einde rentevaste periode?

Verlengen of oversluiten?

Lees hier meer.
Bescherm uw hypotheek

Klik hier voor de actuele rentestanden

Rente 5jr vast 1,15% met NHG
Meer informatie over hypotheken
op wijzer in geldzaken

Onze dienstverleningsdocumenten