Beleggingshypotheek

Bij een beleggingshypotheek betaalt u maandelijks een vast deel rente en een vaste premie voor een beleggingsverzekering waarmee een aandelenportefeuille wordt opgebouwd. Er is geen maandelijkse aflossing. Aan het einde van de looptijd zal met het over de jaren verzamelde beleggingskapitaal in een keer de schuld worden voldaan. U betaalt dus gedurende de gehele looptijd een rentebedrag over de gehele hoofdsom, wat een fiscaal voordeel op kan leveren.

Bij een hoog rendement op de beurs kan het opgebouwde kapitaal groter zijn dan de af te lossen schuld, wat u een soms extra winst kan opleveren. Dit werkt echter ook omgekeerd, bij een laag rendement kan het gebeuren dat u aan het einde van de looptijd niet de gehele hypotheeksom af kan lossen. Een beleggingshypotheek brengt dus altijd een zeker risico met zich mee; vooraf een realistische inschatting van het te behalen rendement valt aan te raden.

Het verstrekken van een financiŰle bijsluiter is bij advies over dit product verplicht.

Kort:
 Maandelijks een vast bedrag
 Fiscaal voordeel
 Beleggingsrisico


Spaarhypotheek

Ook bij de spaarhypotheek vindt de aflossing aan het einde van de looptijd plaats door de uitkering van een levensverzekering. U betaalt maandelijks rente over de hoofdsom en een maandelijkse inleg of premie. De maandelijkse inleg is gekoppeld aan de hypotheekrente die u betaalt, dit percentage is tevens het rentepercentage dat u vergoed krijgt in uw spaar of levensverzekering. Het maandelijks in te leggen bedrag is precies voldoende om de hypotheek aan het einde van de looptijd of bij tussentijds overlijden af te lossen. Hoe hoger de rente, hoe interessanter de spaarhypotheek. Het relatief hoge rendement en de hoge zekerheid zijn wel gekoppeld aan een grotere inflexibiliteit, aangezien u meerdere producten (spaarverzekering, overlijdensrisicoverzekering) bij een aanbieder afneemt bent u afhankelijker van deze aanbieder.

Kort:
 Fiscaal voordeel

 Stabiele maandlasten
 Grote zekerheid
 Minder interessant bij lage rente

Bankspaar hypotheek

Deze vorm van banksparen bestaat uit een lening en een Spaarrekening Eigen Woning (SEW). U betaalt rente Ún de inleg in uw spaarrekening. Aan het einde van de looptijd lost u uw hypotheek of het spaardeel van de lening af met het opgebouwde spaartegoed van de spaarrekening. U spaart zonder risico, want op uw maandelijkse inleg ontvangt u een rente die gelijk is aan uw hypotheekrente. Hierdoor is uw eindkapitaal gegarandeerd.

Indien gewenst kunt u een losse overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

Kort:
 Fiscaal voordeel

 Stabiele maandlasten
 Grote zekerheid

 Flexibiliteit met betrekking tot afsluiten losse overlijdensrisicoverzekering
 Minder interessant bij lage rente


Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek betaalt u maandelijks een vast deel aflossing en een deel rente over de (overgebleven) hoofdsom. De totale schuld daalt vanaf de eerste aflossing geleidelijk tot het einde van de looptijd, en daarmee ook de te betalen rente en het eventuele fiscale voordeel daarop. Deze hypotheekvorm is dan ook vooral interessant als geen gebruik kan worden gemaakt van de fiscale regelingen. Een voordeel is dat de bruto en netto maandlasten iedere maand iets lager uitkomen. Aangezien u in het begin over het gehele bedrag rente moet betalen plus het vaste aflosbedrag zijn de aanvangkosten vrij hoog.

Kort:
 Vaste aflossing, variabele rente
 Hypotheekschuld en maandlasten dalen geleidelijk
 Hoge aanvangslasten


Levenhypotheek

Bij een levenhypotheek wordt de hypotheekschuld aan het einde van de looptijd of in het geval van een tussentijds overlijden voldaan met de uitkering van een levensverzekering. U betaalt maandelijks enkel de rente en de premie van de verzekering, er vindt geen tussentijdse aflossing plaats. Buiten het belastingvoordeel van de aftrekbaarheid van uw hypotheekrente kunt u onder voorwaarden met een levensverzekering ook belastingvrij een kapitaal opbouwen. Met een gegarandeerd rendement van 3 a 4 procent plus eventuele extra winst die de verzekeringsmaatschappij maakt staat de levenhypotheek een beetje in de schaduw van de spaar- en de beleggingshypotheek.

Kort:
 Fiscaal voordeel
 Vermogensopbouw
 Relatief laag rendement


Hybride hypotheek

De hybride hypotheek combineert de spaar- en beleggingshypotheek. Ook bij deze vorm wordt er niet tussentijds afgelost, maar vindt de aflossing in een keer plaats aan het einde van de looptijd. Bij de hybride hypotheek wordt maandelijks een vast deel rente en een vast deel premie betaald. De aanwending van de premie is echter variabel. Waar het beursklimaat gunstig is kan u besluiten de premie te beleggen; bij minder goede tijden kan de maandsom worden gespaard. Ook het al opgebouwde vermogen kan worden verschoven tussen een spaarsom en een beleggingsportefeuille. De voorwaarden van de hypotheekverstrekker kunnen hier echter op van invloed zijn.

Kort:
 Flexibel switchen tussen sparen en beleggen


Effectenhypotheek

De effectenhypotheek komt in grote lijnen overeen met de beleggingshypotheek. U sluit bij deze vorm geen beleggingsverzekering af, maar u opent een effectenrekening. De aflossing van uw lening geschiedt aan het einde van de looptijd met de opgebouwde waarde van de effectenrekening. Het voordeel is dat u meer inzicht heeft over de waardeontwikkeling van uw beleggingen, een nadeel is dat u geen gebruik kunt maken van fiscale vrijstellingen om een kapitaal op te bouwen, zoals deze gelden bij vermogensopbouw met levensverzekeringen. De hypotheekrente zelf is natuurlijk wel de gehele looptijd maximaal aftrekbaar.

De opbouw van uw effectenportefeuille kunt u middels een maandelijkse vaste inleg doen of middels een eenmalig hoge storting, eventueel, onder bepaalde voorwaarden, meegefinancierd door de geldverstrekker. Hoewel u over het algemeen iets meer rente betaalt, hoeft u geen premies voor een levensverzekering te betalen.

Kort:
 zeer transparant, flexibel
 geen verplichte overlijdensrisicoverzekering
 lage lasten mogelijk
 tussentijdse opnames uit het opgebouwde kapitaal mogelijk
 beleggingsrisico
 jaarlijkse belastingbetaling over het opgebouwde
 vermogen,indien dit meer bedraagt dan euro 21.139 per persoon


Annuiteiten hypotheek

Bij een annu´teitenhypotheek betaalt u een vast bedrag per maand. Dit bedrag is opgesplitst in een variabel rentedeel en een variabel aflossingsdeel. Gedurende de looptijd van de hypotheek zal het rentedeel steeds kleiner worden ten opzichte van het aflossingsdeel. Hoewel de bruto maandlasten altijd gelijk blijven is dit bij de netto lasten niet het geval, deze stijgen naarmate het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek afneemt. (u betaald immers steeds minder rente en lost steeds meer af)

Een annu´teitenhypotheek is vooral interessant als u geen of weinig voordeel van de fiscale regelingen heeft.

Kort
 Maandelijks een vast bedrag
 Langzamerhand aflossen vanaf het begin
 Voordeel hypotheekrenteaftrek neemt af


Aflossingsvrij hypotheek

Bij een aflossingsvrije hypotheek hoeft u maandelijks enkel de rente te betalen. De aflossing van de hypotheek kunt u zelf verzorgen. De schuld die aan het einde van de looptijd nog staat zal dan afgelost moeten worden, tenzij de hypotheek verlengd wordt. Omdat u maandelijks enkel de rente betaald zijn de maandlasten bij deze hypotheekvorm laag.
Wel heeft de fiscus bepaald dat de renteaftrek na 30 jaar vervalt.

NHG
De hoofdsom die u bij dit type hypotheek kan lenen is maximaal 50% van de waarde van uw woning. Als u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie wenst ligt dit percentage ook op maximaal 50% van de waarde van de woning.

Kort
 Maandelijks enkel rente over de lening
 Geen verplichte aflossing
 Schuld blijft